Friday, May 21, 2010

.


مایع دستشویی ِ امشب، بوی وقت های به تو فکرکردن را می دهد
.
.
.

من تنها کسی ام که پیری ِ جیمز دینو تو خاب دیده

1 comment:

siavash said...

چقدر ساده زیباست این نوشته ها..